လက်မှတ်

ကျွန်ုပ်တို့တွင် ထုတ်ကုန်များ၏ ခြေရာခံနိုင်မှုကို သေချာစေရန် တင်းကျပ်သော အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ရှိသည်။
ထုတ်ကုန်အားလုံး ISO နှင့် SGS လက်မှတ်ရှိသည်။